Z dala od mainstreamowych nurtów Plastiq Lole tworzą muzykę wyłącznie na gitarę basową i wokal. Łamiąc konwencję jeden zespół – jeden styl, poruszają się na styku tak różnych kultur i nurtów, że ich twórczości nie sposób sklasyfikować. Jest to rodzaj alternatywy zawierającej w sobie elementy jazzu, pop-rocka, funky, metalu, a nawet szeroko pojętego folkloru czy piosenki aktorskiej.

Czerpią inspirację ze wszystkiego, tworząc zupełnie nowe brzmienia. Gitarę basową traktują jak cały zespół, nie zważając na stereotypową funkcję tego instrumentu. Jedyne, co spaja ich twórczość, to oni sami.

Wojtek Gałecki - gitara basowa, loopy, wokal

Monika Madejska - wokal, melodyka, perkusjonalia

Z dala od mainstreamowych nurtów Plastiq Lole tworzą muzykę wyłącznie na gitarę basową i wokal. Łamiąc konwencję jeden zespół – jeden styl, poruszają się na styku tak różnych kultur i nurtów, że ich twórczości nie sposób sklasyfikować. Jest to rodzaj alternatywy zawierającej w sobie elementy jazzu, pop-rocka, funky, metalu, a nawet szeroko pojętego folkloru czy piosenki aktorskiej.

Czerpią inspirację ze wszystkiego, tworząc zupełnie nowe brzmienia. Gitarę basową traktują jak cały zespół, nie zważając na stereotypową funkcję tego instrumentu. Jedyne, co spaja ich twórczość, to oni sami.

Wojtek Gałecki - gitara basowa, loopy, wokal

Monika Madejska - wokal, melodyka, perkusjonalia

Zimno, ciepło, ona, on, razem,
osobno, wszędzie, nigdzie…

Away from the mainstream, Plastiq Lole creates music solely for bass guitar and vocals. Breaking the convention „one ensemble – one style”, they’re moving at the crossroads of so different cultures and trends, that their music cannot be clearly classified. It’s a kind of alternative with a hint of jazz, pop-rock, funky, metal, and even broadly understood folklore or actor’s song. They take inspiration from everything, creating completely new sounds. The bass guitar is treated by them as a whole band, regardless of the stereotypical function of this instrument. The only thing that binds their work is themselves.

Wojtek Gałecki - bass guitar, loops, vocals

Monika Madejska - vocals, melodica, hand percussion

Away from the mainstream, Plastiq Lole creates music solely for bass guitar and vocals. Breaking the convention „one ensemble – one style”, they’re moving at the crossroads of so different cultures and trends, that their music cannot be clearly classified. It’s a kind of alternative with a hint of jazz, pop-rock, funky, metal, and even broadly understood folklore or actor’s song. They take inspiration from everything, creating completely new sounds. The bass guitar is treated by them as a whole band, regardless of the stereotypical function of this instrument. The only thing that binds their work is themselves.

Wojtek Gałecki - bass guitar, loops, vocals

Monika Madejska - vocals, melodica, hand percussion

Cold, hot, she, him, together, apart, everywhere, nowhere…